Ażeby kolej zdołała funkcjonować – współczesne rozwiązania

W infrastrukturze kolejowej w dużych ilościach stosuje się podłoża kolejowe. Tworzone niegdyś z drewnianych belek obecnie zastępowane są detalami żelbetonowymi. Betonowe podłoża układane są poprzecznie do biegu toru. Za wsparciem specjalnych przytwierdzeń później montuje się na nich szyny. Prefabrykaty kolejowe w postaci podłoży charakteryzuje obszerna wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i odporność na czynniki fizyczne. Posiadają co więcej nieduże przewodnictwo elektrycznie.

Popularność użytkowania takich prefabrykatów sprawia również relatywnie niższa cena od podkładów drewnianych lub stalowych. Mają one również miarodajne defekty. Są nimi kruchość i łatwość złamania przy złym montażu. Stosuje się je aktualnie po największej części na kolejach wąskotorowych. Wynika to z faktu na nacisk jaki jest na nie wywierany. W wymogach atmosferycznych nie powodują one niemniej jednak odkształceń oraz zapewniają prawidłowe szerokości toru. Montaż detalów polega na komponowaniu prefabrykatów obok siebie w ściśle określonej odległości. Przy budowie mostów oraz wiaduktów drogowych oraz kolejowych korzysta się z gotowych detalów. Stanowią one pożyteczne i trwałe rozwiązanie konstrukcyjne. Systemy rodzaju Sterowanie ruchem kolejowym a także inne prefabrykaty użytkowane w miejscach o szczególnych obciążeniach ruchomych to pomiędzy innymi przeróżne belki mostowe. Sporo typów takich prefabrykatów wykorzystywanych jest masowo przy budowie infrastruktury kolejowej.

Belki rodzaju T mają określony rozstaw wynoszący 0,90 m. nazwa wynika z kształtu litery T w przekroju poprzecznym. Szerokość półki górnej w takich prefabrykatach jest stała, tudzież grubość bywa zmienna. Ma to miejsce na złączeniu ze średnikiem. Ważnym jest, iż wszelkie takie elementy mają takie same wymiary półki górnej. Czoło takich belek również może przybierać różny kształt. Bądź to typ A lub ewentualnie B. Stosowane są one w zależności od układów bez skrępowania podpartych czy też ciągłych oraz ramowych. Co więcej producenci oferują prefabrykaty o wybranej długości, wielkości, dolnej szerokości szczegółów oraz takich parametrach jak objętość czy ciężar. Mogą mieć ona też wygląd odwróconej litery T, dopasowanych do opierania prefabrykatów na podwalinie bądź też na klatkach.

Dodaj komentarz