Główne i najistotniejsze zasady rachunkowości

Księgowość jest rozbudowanym i trudnym systemem dotyczącym zarządzania finansami. Posiada dużo aspektów, jednak jej fundamentalne zasady odnajdziemy niemal w dowolnym podręczniku ekonomii. Mamy prawo być pewni, że biuro rachunkowe, do którego udamy się po radę finansową, będzie z tymi zasadami miało do czynienia na co dzień. Nadrzędną zasadą rachunkowości jest norma memoriału, która mówi o tym, że każde sprawozdanie rachunkowe powinno zawierać całość operacji finansowych z danego przedziału czasowego.

Potem niesłychanie ważne jest zachowanie ciągłości w prowadzonych rozliczeniach. Dalej, należy ściśle przestrzegać zasady współmierności, a w związku z tym uwzględniania w danych rozliczeniach dochodów oraz wydatków pochodzących tylko oraz wyłącznie z danego okresy księgowego. Zasada ostrożności przestrzega rachunkowych przed nadmiernie ogólnym prowadzeniem rachunkowości oraz nakazuje prowadzenie rozrachunków tak, aby oddawały faktyczny, nie zniekształcony stan rzeczy. Z tym też wiąże się norma lojalnego obrazu, zwana także zasadą wyższości formy nad treścią. Kiedy tak właściwie ktoś popełnia błąd czy pomyłkę najistotniejsze, żeby umieć wskazać sprawiedliwie osobę, która powinna ponieść za to odpowiedzialność. W wypadku prawa, a głównie finansowego, o błąd nie trudno, przepisy wielokrotnie są zawikłane w interpretacji, zawiłe oraz często się zmieniają. Nieznajomość prawa nie zwalnia nas niestety od odpowiedzialności.

Jeśli popełnimy błąd np. w rozliczeniu podatkowym czy księgach rachunkowych prowadzonej przez nas firmy, musimy liczyć się z konsekwencjami. Biuro rachunkowe https://www.biurorachunkowerr.pl/ksiegowosc/, jeżeli z pomocy takiego korzystamy, też do pewnego stopnia może odpowiadać za nieścisłości w naszych rozliczeniach. Wszelkie jednak grzywny, kary oraz konsekwencje błędu dotyczą tylko nas jako podatników. Nasze biuro rachunkowe może jedynie być nam winne odszkodowanie, jeśli na drodze prawnej udowodnimy, że wina nie spoczywa u nas a na barkach firmy rachunkowej, jaką wynajęliśmy. Każde biuro księgowe jest zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC od odpowiedzialności cywilnej.

Dodaj komentarz