Ile trwają studia? Zwieńczenie nauki pracą licencjacką lub ewentualnie doktorską

Jeszcze do niedawna dominowało przekonanie, że osoba z wyższym wykształceniem ma zdołać pochwalić się osiągniętym tytułem magistra. W tej chwili niemniej jednak, po wpisaniu podziału studiowania na dwa etapy, wiele osób decyduje się na zwieńczenie własnej edukacji na poziomie licencjata, zakładając, że będzie zajmować się konstruowaniem osobistej kariery zawodowej, a na studia magisterskie wróci być może w następnej kolejności. Jak najbardziej wciąż są osoby, jakie decydują się na studia magisterskie od razu. Nieraz jednak wybierają gruntownie inny kierunek, żeby w czasie kompletnego procesu studiowania pozyskać wiedzę z szerokiego obrębu i zdołać pochwalić się uzyskanym wykształceniem w dwóch różnych dyscyplinach.

Naturalnie z punktu widzenia młodego człowieka sytuacja ta jest idealna. W ciągu pięciu lat studiów ma on szansę ukończenia dwóch kierunków. Taką praktykę wykorzystują na przykład młodzi praktykanci dziennikarstwa, którzy najpierw zdobywają tytuł licencjata z aspektu politologii, socjologii lub polonistyki czy kulturoznawstwa, a w następnej kolejności kontynuują naukę na studiach typowo dziennikarskich – w korekcie prac wspomogą profesjonaliści z korekta prac doktorskich. Bo należy tu naznaczyć, że aktualnie w znacznej większości przypadków studia magisterskie trwają wyłącznie dwa lata, podczas których należy uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów mających w głównej mierze poszerzyć ogólną wiedzę w danej dyscyplinie i w takich, jakie pozwalają na rozwijanie własnych, wielokrotnie nadzwyczaj wąskich zainteresowań. Najważniejsze w trakcie studiów magisterskich jest oczywiście seminarium. To specyficzny rodzaj zajęć, który odbywa się w mniejszych aniżeli tradycyjne, dwudziestokilkuosobowe, grupach.

Na początku seminarium, każdy z jego uczestników wybiera sobie konkretny temat, jaki w ciągu całych studiów magisterskich chce zgłębiać. Później w czasie olejnych spotkań opisuje wyniki swojej pracy, aby na koniec skonstruować na ich podstawie pracę magisterską. Studia magisterskie bezsprzecznie kończą się tak oznaczaną obroną pracy. Ocena studiów jest wypadkową oceny pracy, obrony i średniej ocen zdobytych z poszczególnych egzaminów zdawanych w trakcie studiów.

Dodaj komentarz