Jakość w jednostce gospodarczej – w jaki sposób o nią dbać?

Ogromna korporacja jest jak organizm – każdy organ oraz organ musi funkcjonować dobrze, żeby całość nie zawiodła. Jeżeli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić stosowny bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno lub wieloosobowy. Tak właściwie to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm ludzki by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można przyrównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo błyskawicznie by przestało istnieć.

Harmonijne prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone. Tu nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy – sprawdź certika.pl – certyfikacja ISO 9001. Istnieją oczywiście narządy, bez jakich ciało ma okazję funkcjonować, choć będzie wtenczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z kierowników nakłada na niego samego znacznie większy zakres obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki natęża się przepływ przez drugą. Organizm ludzki zatem bezustannie żyje, ale mózg musi bacznie obserwować poczynania jednej nerki. Takich porównań można by wymieniać dużo, jednakże wystarczy zapamiętać czy też po prostu zdać sobie sprawę z tego, iż są w kolosalnych jednostkach takie komórki, których nie wolno pominąć przy jej działalności. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie Internet dopadł już każdą dziedzinę życia społecznego. Dystrybucja towarów każdego rodzaju, handel usługami (i to w najlepszym wykonaniu!), kursy i szkoły online, wirtualne leczenie… Ludzie coraz to mniej czasu spędzają w otoczeniu drugiego człowieka, a kontakty interpersonalne trenują w wirtualnym świecie. Często okazuje się, iż nawet własnego właściciela firmy nie musimy przenigdy spotkać osobiście, a przez cały okres współpracy będzie z nami wyłącznie wirtualnie. Człowiek zarządzający własnym interesem przez sieć internetową musi być de facto obrotny. Nie jest w końcu łatwo nadzorować podwładnych, jakich się nie widzi, a wyłącznie widzi się rezultaty ich pracy. Trzeba mieć oczy dokoła głowy, pilnować nadanych terminów, a do tego konsekwentnie karać pracowników za nie wywiązanie się z umowy.

Dodaj komentarz