Pomoc zakładu pogrzebowego – co uczynić, kiedy umrze bliska osoba?

Ktokolwiek z nas dawniej skona. Nie da się tego ani założyć, ani zaplanować. Śmierć dotyczy każdego człowieka, nie ma tutaj znaczenia czy jest to rolnik, górnik lub postać realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przypada zasiłek pogrzebowy. Rzecz jasna taki zasiłek należy się rodzinie zmarłego, a dokładnie mówiąc osobie, jaka pokryła koszty pogrzebu. Jeżeli wydatki pogrzebu pozostały pokryte przez wyżej wymienione osoby w owym czasie to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wysokość takiego zasiłku nie może naruszać wskazanej sumy. W wypadku, gdy koszty pogrzebu przykrywane są przez jednostki, organizacje czy osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku pogrzebowego jest równa poniesionym, uwiecznionym kosztom, nie przekraczającym jednak określonej ustawowo sumy. W przypadku, kiedy koszty pokrywane są przez więcej niż jedną osobę wtenczas zasiłek pogrzebowy jest dzielony proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Jaka jest kwota zasiłku pogrzebowego?

Kwoty wszelkich zasiłków, dodatków i świadczeń są ściśle określone, co potwierdza zielen.pl – zakład pogrzebowy gdańsk. O tym, jaka jest wysokość rzeczowego świadczenia można dowiedzieć się z różnych źródeł, w tym choćby ze strony internetowej KRUS -u. Na dzień dzisiejszy kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000 zł. Postać, jaka poniosła wydatki pogrzebu ma określony czas na to, by z takowych kosztów rozliczyć się i tym samym otrzymać zasiłek pogrzebowy. Czas po jakim wygasa możliwość złożenia wniosku o zdobycie zasiłku pogrzebowego to 12 miesięcy.

Posiadamy w związku z tym rok czasu na to, aby taki wniosek złożyć do dobrego urzędu, rozliczyć się z kosztów nadanych na pogrzeb oraz by zasiłek pogrzebowy uzyskać. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy? Niestety, nawet w tak kłopotliwych dla nas chwilach, jak Śmierć naszych bliskich konieczne jest zachowanie pewnych formalności. Nie jest to dla nas proste lecz nie ominiemy w żaden sposób takich zasad. Wszystko ma obowiązek odbywać się zgodnie z przepisami, zgodnie z wyznaczonymi normami.

Dodaj komentarz