Skuteczne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin

Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych wytwarza firma Ekoivent. Są to wytrzymałe i niezawodnie działające maszyny, jakie sprawdzają się w licznych sytuacjach. Na przykład, w sytuacji oczyszczenia ścieków z myjni samochodowych albo w wyczyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Innowacyjne urządzenia przepływowe zasilane są dopływem grawitacyjnym, a kiedy jest konieczne wypompowanie wody to tworzy się pompownię z separatorem. Zasada funkcjonowania separatorów substancji ropopochodnych podana jest na stronie.

Każdy wyrób jakim jest separator substancji ropopochodnych jest scharakteryzowany, a kiedy klient zamierza zdobywać więcej wiadomości, to może skontaktować się z obsługą klienta. Głównym zadaniem separatorów jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wlotem do kanalizacji. Oczyszczenie odbywa się z wykorzystaniem procesu łączenia cząstek w jedną oraz rozdziału ciał stałych. W efekcie przepływania ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe łączą się w duże skupiska.

Dojdzie wtedy do flotacji substancji ropopochodnych oraz gromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczany strumień poprzez zasyfonowany kanał wypływa z maszyny. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, gdyż po przekraczaniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczenia ścieku przy przepływie nominalnym jest dopasowany do wymogów specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z bieżącymi zapisami prawa.

Z tego względu kupujący nie muszą się martwić i śmiało mogą zainwestować w to urządzenie. Modeli separatorów jest kilka, co oznacza, że zainteresowany ma okazję dobrać taki, jaki spełnia jego wymagania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich posiadają by – pass, co podnosi przepustowość nominalną. Oznacza to, że w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłucze powierzchnie zajęte olejem i jest ona od razu oczyszczona w separatorze. Z kolei pozostała część wód po spiętrzeniu ukierunkowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Takie modele dedykowane są jedynie do kanalizacji opadowej.

Dodaj komentarz